BIN MOORSEL

… een samenwerkingsverband
tussen de inwoners van Moorsel en de lokale politie Aalst

 

! A A N D A C H T !

Sinds 14/12 heeft de Stad Aalst een vernieuwde website.  Deze is te bereiken via aalst.be.
Een interessante link voor wie op verlof vertrekt : afwezigheidstoezicht aanvragen

Op vakantie ? Enkele tips :

– Neem contact op met buren die u vertrouwt en vraag hen regelmatig uw huis te controleren, de brievenbus te legen en de rolluiken, of gordijnen, dicht en open te doen. Zo ziet uw woning er bewoond uit.
– Doe een afwezigheidsmelding bij de politie: er komen dan regelmatig patrouilles bij u langs om te controleren of alles in orde is. 
– Raadpleeg een diefstalpreventieadviseur: deze expert zal u GRATIS advies geven en u de beste praktijken meegeven om uw huis beter te beveiligen. U kan dit doen door een email.
– Wees discreet op sociale media. Niet iedereen hoeft te weten dat u op vakantie gaat.

ZORG VOOR EEN BEWOONDE INDRUK TIJDENS UW AFWEZIGHEID !
Maak tijdens de vakantie afspraken met buren, familie of goede vrienden.

1. Laat de rolluiken op en neer laten om een bewoonde indruk te geven. Hebt u elektrische rolluiken met timer stel deze dan zo in dat de rolluiken open
gaan wanneer het licht is en gaan sluiten wanneer het donker is.
2. Bent u lange tijd afwezig vraag dan iemand om het gras te maaien.
3. Vraag ook aan iemand om de brievenbus leeg te maken. Een overvolle brievenbus lijkt op een uitnodiging voor de dief.
4. Wanneer er geen rolluiken zijn aan de woning kan u gebruik maken van een tweetal timers waarop u een lamp aansluit. Zet deze op verschillende plaatsen in de woning. Laat ze branden gedurende verschillende tijdstippen.  Zo geeft u naar buiten toe de indruk dat de woning bewoond is.
5. Vraag aan buren of kennissen om af en toe gebruik te maken van uw oprit.  Zo geeft u een bewoonde indruk en zullen buren tevreden zijn hun voertuig niet op de rijbaan te moeten parkeren.

Welkom op de website van BIN-Moorsel.


Wil jij als burger meewerken aan een veilige buurt ? Dat kan !

De afgelopen jaren zijn in heel wat steden en gemeenten buurtinformatienetwerken of BIN’s opgestart.  Deze hebben zeker en vast hun nut al bewezen.  De politie kan niet overal tegelijk zijn, vandaar een BIN uiteraard een meerwaarde is !

Binnen groot Aalst zijn reeds verschillende BIN’s opgestart en uiteindelijk kon Moorsel niet achterblijven … Vandaar onze opstart van BIN-Moorsel.  We zijn nog in volle opstart, dus kom zeker regelmatig een kijkje nemen op onze site om te kijken wat er leeft.

Werking van een BIN

> Je merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd ? Steeds melden via 112 of via het rechtstreeks nummer van de Pz Aalst 053732711.
> De politiedienst evalueert vervolgens de informatie en neemt de gepaste maatregelen.
> De politiedienst oordeelt dan of het zinvol is een BIN-bericht te versturen naar de leden van het netwerk.
> Het BIN-bericht wordt vervolgens telefonisch verspreid aan alle leden van het BIN.
> De informatie uit het BIN-bericht wordt vervolgens verspreid met het oog op preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid.

Doel van een BIN

Het doel is voor de hand liggend … samen zorgen voor onze veiligheid door middel van informatiedeling met de Pz Aalst.
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen wat dringend en niet-dringend is.  Indien er twijfel is, steeds de 112 of het nummer van de Pz Aalst bellen.

Als voorbeeld ligt woninginbraken voor de hand.    Aan een woninginbraak gaat meestal een voorbereiding vooraf.  Dat wil zeggen dat de potentiële daders al eens op ‘verkenning’ komen.  Met andere woorden dat ze overdag al eens een kijkje komen nemen … zijn er honden, is er een afsluiting, hangen er camera’s, controle van vertrek- en aankomstuur van de bewoner, …  In deze fase kunnen bepaalde handelingen ‘als verdacht’ worden opgemerkt.  Zowel personen als voertuigen die er niet gebruikelijk aanwezig zijn zullen in eerste instantie wel opgemerkt worden door de buurtbewoners …  Dan is het heel belangrijk om zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld.

Dus hoe meer leden, hoe meer info er doorstroomt … want voorkomen is beter dan genezen ! Het lidmaatschap van het BIN is gratis dankzij de financiële ondersteuning van de stad.

Concreet, het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden.

  • Een middel om preventietips te verspreiden.
  • Een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten te verspreiden.
  • Een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen.
  • Een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.
  • Een bijdrage tot regelmatig overleg tussen de BIN-leden en de politie.

Een BIN is GEEN burgerpatrouille en neemt zeker GEEN politionele taken op zich ! Laat dit zeer duidelijk zijn !