Werken en andere hinder

Beste bewoners,
even ter verduidelijking. Van zodra de werken in een fase klaar zijn gelden de volgende parkeerregels. De politie zal bij einde van de werken, 1 maand controle houden en waarschuwen bij overtreding. Bij een volgende overtreding zal dit een boete worden. Dit is volgens de wegcode zoals in het koninklijk besluit van 9 maart 2014. De boetes hiervoor zijn 58€ en 116€
Fase1C :  Avouestraat één zijde parkeren toegestaan
Fase 1 A+B : Rijgerstraat enkel parkeren binnen aangelegde parkeervakken (zoals naast de begrafenisondernemer)
Fase 2 : Gudstraat parkeren op de rijweg niet toegestaan (enkel parkeren binnen aangelegde parkeervakken; o.a. overzijde Fo &Fie),
Fase 2 : K. Albertstraat parkeren op de rijweg niet toegestaan
Fase 4+ 5 : Kattenbroekstraat parkeren op de rijweg niet toegestaan
Fase 5 C : Beugemstraat enkel parkeren binnen aangelegde parkeervakken
Fase 6 : Lus Kattenbroekstraat parkeren op de rijweg binnen zones aangeduid door verkeersborden.